Serveis comptables, fiscals i laborals a PIMES.

Tranquil·litat i confiança. Totes les dades emmagatzemades amb la màxima seguretat en un disc dur virtual encriptat. 

Assessorament comptable

L’assessorament comptable és la principal eina per a prendre decisions al teu negoci. Des de la nostra gestoria t’ajudarem a escollir el millor mètode per fer el registre comptable i en farem un seguiment amb les auditories internes de la comptabilitat del teu negoci.
 

Fiscal

Assessorament laboral integral

Assessorament personalitzat sobre qualsevol tema laboral de l’empresa. 

Preparació de nòmines

Càlcul i preparació de nòmines mensuals dels treballadors de l’empresa tenint em compte comissions, dietes, hores complementaries, hores extra i altres conceptes variables.

Obligacions amb la seguretat social i hisenda

Preparem el registre i la legalització dels llibres i els comptes anuals en el registre mercantil.
parallax background

Anàlisis d'estats financers